Archív výkladů k Toře pro rok 5769Berešít

První kniha Mojžíšova

Šemot

Druhá kniha Mojžíšova

Vajikra

Třetí kniha Mojžíšova

Bemidbar

Čtvrtá kniha Mojžíšova

Devarim

Pátá kniha Mojžíšova

Sobota 25.10. 08 Berešit
1Mojž. 1,1 – 6,8
Sobota 17.1. 09
Šemot
2M 1,1 – 6,1
Sobota 28. 3. 09
Vajikra
3M 1,1 – 5,26
Sobota 23.5. 09
Bemidbar
4M 1.1 – 4, 20
Sobota 25. 7. 09
Devarim
5M 1,1 – 3,22
Sobota 1.11. 08
Noach 1.Mojž. 6,9 - 11,32
Sobota 24. 1. 09
Vaera
2M 6,2 – 9,35
Sobota 4. 4. 09
Cav
3M 6,1 – 8,36
Sobota 6. 6. 09
Naso
4M 4,21 – 7,39
Sobota 1.8. 9
Vaetchanan
5M 3,23- 7,11
Sobota 8.11.08
Lech lecha
1.M.12,1 – 17,27
Sobota 31. 1 09
Bo
2M 10,1 – 12,16
Sobota 18. 4. 09
Šemini
3M 9,1 – 11, 47
Sobota 13. 6. 09
Behalotecha
4M 8,1 – 12,16
Sobota 8. 8. 09
Ekev
5M 7,12 – 11,25
Sobota 15.11. 08
Vajera 1Moj
ž. 18,1 – 23,24
Sobota 7. 2. 09
Bešalach
2M 13,17–17,16
Sobota 25. 4. 09
Tazria -Mecora
3M 12,1 – 15,33
Sobota 20. 6. 09
Šelach – lecha
4M 13,1 – 15, 41
Sobota 15. 8. 09
Ree
5M 11,26- 16,17
Sobota 22.11. 08
Chaje Sara
1M 23,1 – 25,18
Sobota 14. 2. 08
Jitro
2M 18,1 – 20,23
 Sobota 2. 5. 09
Acharej mot
Kedoším
3M 16,1 – 20,27
Sobota 27. 6. 09
Korach
4M 16,1 – 18, 32
Sobota 22.8 09
Šofetim
5M 16,18-22,9
Sobota 29.11.08
Toledot
1M 25,19 – 28,9
Sobota 21. 2 09
Mišpatim
2M 21,1 – 24,18
Sobota 9. 5. 09
Emor
3M 21,1 - 24,23
Sobota 4. 7 . 09
Chukat Balak
4M 19,1 – 25,9
Sobota 29. 9. 09
Ki tece
5M 21,10- 25,19
Sobota 6.12. 08
Vajece
1M 28,10 – 32,3
Sobota 28. 2. 09
Teruma
2M 25,1-27,19
Sobota 16. 5. 09
Behar Bechukotaj
3M 25,1 - 26,2
Sobota 11. 7. 09
Pinchas
4M 25,10 - 30,1
Sobota 5. 9. 09
Ki tavo
5M 26,1 – 29,8
Sobota 13.1. 09
Vajišlach
1M 32,4 – 36,43
Sobota 7. 3. 09
Tecave
2M 27.20-30,10
  Sobota 18.7.08
Matot Masej
4M 30,2 - 32,42
Sobota 12. 9. 09
Nicavim Vajelech
5M 29,9- 31,30
Sobota 20.1. 09
Vaješev
1M 37,1 – 40,23
Sobota 14. 3. 09
Ki tisa
2M 30,11-34,35
 

 

Sobota 26.9.09
Haazinu
5M 32,1-52

Sobota 27.1. 09
Mikec
1M.41,1 – 44,17
Sobota 21. 3. 09 Vajakhel-Pekudej
2M 35,1 - 40,38
 

 

 
Sobota 3.1. 09
Vajigaš
1M 44,18–47,27
       
Sobota 10.1. 09
Vajchi
1M 47,28-50,26