2001
2002
2003
2004
2005
2006

Sobota 10.srpna 2001 - k uctění 60.výročí vypálení nové holešovské synagogy je uspořádán první ročník festivalu židovské kultury

Od 6.do 16.srpna 2001 proběhla na holešovském židovském hřbiově první brigáda za mezinárodní účasti viz fotogalerie

Na konci tohoto kalendářního roku jsme museli reagovat na některé otázky , které nám byly prostřednictvím našich webových stránek položeny nedlouho na to jsme museli opět reagovat

K začátku nového kalendářního roku následující promluva

12.března přispívá Mgr.Petr Pálka přednáškou o židovsko-křesťanských vztazích v Holešově na konci 19.století.

22.3.v místním informačním centru přednáška na téma židovský pesach a křesťanské velikonoce

17.května jsme dočasně otevřeli novou studovnu a modlitebnu ve hřbitovním domečku.

10.srpna 2002 se koná druhý ročník festivalu židovské kultury Ve dnech 5-16.srpna probíhá na hřbitově již druhý ročník brigády

K roš hašana - židovskému novoročí promluva editora Olamu.

7.září oslava novoročí v šachově synagoze

V listopadu se konala konference Židé a Morava na které zazněla přednáška o holšovském rabínovi Šabteji ben Meir na Kohenovi,zvaném Šach

V pátek 6.června se uskutečnila prohlídka, ve ketré byli přítomní obeznámeni s významem výzdoby a obsahu textů Šachovy synagogy

Viz článek z Holešovska a virtuální prohlídka

V pátek 18. června a v sobotu 19. června 2003 se uskutečnilo setkání v Šachově synagoze s rabínem Douglesem Charingem z anglického Leedsu.

Ve dnech 5.-10.srpna se uskutečnil již třetí ročník, tentokrát týdenní festivalu židovské kultury

Ve středu 28 ledna se uskutečnila v Kroměříži přednáška o mystickém výkladu Tory

V pátek 5 března se uskutečnila v Šachově synagoze olava sváku Purim včetně přednášek V pátek 9. dubna se uskutečnilo s Šachově synagoze setkání k oslavě svátku Pesach

Ve dnech 19.-24.července proběhl již čtvrtý ročník festivalu židovské kultury

V tomto roce jsme uskutečnili pouze jednu velkou akci a tím byl Týden židovské kultury (31.7. - 6.8.) který nás stál hodně sil a energie.
Byl posledním ,které konalo naše občanské sdružení jako hlavní organizátor. Od roku 2006 již se tohoto úkolu ujímá Město Holešov.

Festival Týden židovské kultury proběhl ve dnech 23.7. - 29.7. Doporučujeme přednášku ThDr.Jiřího Beneše Komlementarita Židů a křesťanů.

26.9. se uskutečnila v Kroměříži přednáška Jiřího Richtera Paralely mezi Novým zákonem a Talmudem.