Pořádá Olam - společnost Judaica, sekce vzdělávání a redakce týdeníku Šavua tov


čtení a výklad aktuální paraše
(pravidelné čtení z Tory - Pěti knih Mojžíšových)


kodex židovského práva a zvyklostí

1. Sidury, machzory, základní schéma židovské modlitby
2. Modlitba v živote zbožného žida
3. Šabat a jeho zvyky, další židovské svátky
4. Rodina a židovství
5. Poslední věci v životě židů


doplňující studijní témata, zajímavosti a diskuze

1. Po stopách deseti ztracených pokolebí Izraele
2. Směry a proudy v židovství (karaité, falašové,
   (ultra)ortodoxie, konzervativní judaismus, liberální proudy).
3. Hebrejský originál Bible a jeho překlady do češtiny
4. Postavení muže a ženy v židovství.

+ Pravidelná měsíční setkání klubu České Společnosti Přátel Izraele

  Každá první sobota v měsíci

Holešov, Šachova synagoga
a
Hankeho 260
domek správce židovského hřbitova

od 17.30