Promluva editora k novému občanskému roku 2002.

Vážení přátelé.

I když od Roš Hašana 5762 - židovského Nového roku - uplynuly více jak tři měsíce, dovolte, abychom vám do nového občanského roku 2002 popřáli vše nejlepší.

Hned úvodem bych měl vysvětlit, proč jsme na naši stránku umístili informace o Liberální unii. Zdůrazňuji, že i nadále budeme stránkou nábožensky neutrální. Nebudeme preferovat některý židovský směr. K našemu rozhodnutí poskytnout kontakty právě na Liberální unii nás vedla následující úvaha:
Předně je to vstřícnost představitelů Unie s námi spolupracovat a poskytnout nám potřebné zázemí. Dále případní zájemci o ortodoxní konverzi to nemají jednoduché. Kdo nemá v Praze trvalé bydliště, nemá možnost košer stravy, návštěvy mikve a vůbec žít podle halachy. Dále nemáme možnost jim tuto konverzi zprostředkovat.
Navíc ti, kteří nás doposud kontaktovali mají především zájem právě o liberální směr. V neposlední řadě nás k výše uvedenému rozhodnutí přimělo i to, že židovské obce na Moravě se hlásí k reformnímu, nebo liberálnímu judaismu.

Na co nového se mohou návštěvníci naší stránky těšit?
Především z kapacitních důvodů v nejbližší době přemístíme naši stránku na samostatný server. Z dosavadní adresy zajistíme přesměrování, nová adresa vám bude včas sdělena.
Připravujeme historii holešovského ghetta, která by měla doplnit již poněkud zastaralou stránku www.samuel.cz/~bejt_holesov . Budou zde nové informace o učenci Sabtaji ben Meir ha Kohenovi - zvaném Šach. Budou zde použity historické fotografie, přehledné tabulky portréty rabínů včetně Šacha. Bude zde i fotogalerie současného židovského hřbitova.
K uctění obětí holocaustu připravujeme soupis všech oběti našeho regionu, dále hodláme zveřejnit i nezbytné informace o nacistické vyhlazovací mašinérii.
Z naši činnosti budou na naši webové stránce i videoklipy.
Budou zde i ukázky židovské hudby všech žánrů, tj.liturgických zpěvů, písní k svátkům, lidového folklóru ve formátu Mp3.

Budeme i nadále doplňovat encyklopedii novými hesly. I nadále hodláme pokračovat ve výkladech Tory.

Budeme vás i nadále informovat o naši činnosti. V rámci SPI budou umístěny další články a zajímavosti.

Stránku aktualizujeme každý týden.

Věříme, že nezklameme vaši důvěru a očekávání.
J.R.
|| main page | aktuality | památky | diskuse | encyklopedie | o nás | kniha hostů | odkazy ||