Vážení a milí přátelé!

Nabízíme vám možnost získat hebrejsko-český formát
Pěti knih Mojžíšových s renomovaným překladem rabínů
Dr.Gustava Sichera a Dr.Isidira Hirsche. Je to vynikající překlad a skvěle poslouží k učení hebrejštiny.
Nejprve si musíte stáhnout potřebný font, jakmile se vám objeví tabulka, tak uložte soubor na disk, třeba do Dokumentů.
Pak si klikněte na ikonu Tento počítač, pak ovládací panely a ty když otevřete, tak klikněte na ikonu Písma. Klikněte na ně a po otevření ve složce Fonts klikněte na Soubor a nainstalovat nové písmo.
V dolní tabulce si označte soubor, ve kterém máte font uložen (třeba v těch Dokumentech) až se vám objeví v horním rámečku Bwhebb (True Type) označte si jej a klikněte na tlačítko OK.
Pak již Vám nic nebrání k zobrazení hebrejsko - českého textu.

1.Berešit (Genesis) - První kniha Mojžíšova,Word nebo též (forma pdf)

2.Šemot (Exodus) - Druhá kniha Mojžíšova,Word nebo též (forma pdf)

3.Vajikra (Leviticus) - Třetí kniha Mojžíšova,Word nebo též ( nebo též forma pdf)

4.Bemidbar (Numeri) - Čtvrtá kniha Mojžíšova,Word nebo též (forma pdf)

5.Dvarim (Deuteronomium) - Pátá kniha Mojžíšova,Word nebo též (forma pdf)