Vážení přátelé

Nejprve bych se nejprve vyjádřil k dosti často uváděné námitce, že umísťování biblického textu je zbytečné.
Předně chci upozornit, že text sider je převzat z rabínského překladu Dr. Sichera a Dr. Hirsche, který je pro potřebu doslovného znění textu nejlepší.
I když výše uvedená námitka, že text je zcela totožný jako nejrozšířenější překlad ekumenický, nebo kralický není tomu tak.
I jedno jediné slovíčko může změnit smysl celého kontextu. O spolehlivosti překladů následující ukázka:

Ve výkladech Tory používáme ekumenického překladu, pokud neodpovídá originálu, používáme vlastní překlad. Klíčové texty jsou uvedeny i v originále, jelikož většina našich návštěvníků nemá k dispozici potřebné fonty, vkládáme hebrejský, popřípadě řecký text jako obrázek, což může být zdlouhavější při načítání stránky.

Jako odpověď na četné dotazy o významu Davidovy hvězdy jsme dali k dispozici novou studii. Samozřejmě našlo by se více aspektů k pochopení tohoto symbolu.
Stále častěji jsme dotazováni na texty liturgie, jako jsou modlitby na zahajování soboty, nebo modlitby k svátkům, či denní liturgii.
Sidur "Erev šabat" - modlitby k zahajování soboty vyšel ve vydavatelství Sefer, stejně tak jako i Pesachová hagada.
Zvážíme možnosti zveřejnění těchto textů na naši stránce, vzhledem k tomu, že se jedná o hebrejštinu.

>>>>>>