Otázky a odpovědi


Vážení přátelé.


Uplynuly již čtyři měsíce od doby, kdy naše webová stránka spatřila světlo světa. Za tuto dobu jsme dostali několik dotazů, na které jsme se snažili odpovědět.
Okruh otázek a připomínek jsem rozdělil do následujících okruhů:
1. Byly to připomínky na celkový design naší stránky. Musíme připomenout, že naše stránka je ryze amatérská, nemůžeme si dovolit najímat profesionální programátory. V této záležitosti se od napsání připomínky mnohé změnilo, snažíme se o to, aby stránka měla dobrou grafiku, ale musíme zároveň upozornit, že naší hlavní náplní není uspokojit estetické cítění našich návštěvníků, ale poskytnout jim informace z oblasti judaistiky. Zároveň se omlouváme za případné překlepy, neboť pro velké množství stále nových informací se může při opisování nějaká ta chybička vloudit.
2. Další dotazy se týkaly již specifických oblastí jako jsou židovské svátky a židovské zvyky. Snažili jsme se vyhovět a právě přibyla tabulka svátků na židovský rok 5762. Další dotazy se týkaly židovské Davidovy hvězdy, co znamená apod. V nejbližší době bude do encyklopedie přidána podrobná a vyčerpávající studie. Další otázky se týkaly židovské mystiky - kabaly. Taktéž mohu ujistit, že i touto tématikou se budeme na naší stránce zabývat.
3. Do třetí oblasti jsem zařadil ty připomínky týkající se věrouky a teologie. Jsme společností zabývající se judaismem v celkovém rozmezí od ultraortodoxních až po směry ultraliberální, nevyjímaje ani židovství sekularizované. Také bychom nechtěli zklamat naše přátele z řad křesťanů, vždyť i Nový zákon je židovskou literaturou, i když již silně helenizovanou. Budeme rádi, když budete klást otázky konkrétní, na které lze konkrétně odpovědět.
4. V této části bych se rád rozhovořil o našich plánech. Rádi bychom časem kompletovali encyklopedii, která by měla mít až 2500 hesel. Většina z nich se bude týkat judaismu a začneme od těch, které nejdou k dohledání v běžných encyklopediích a slovnících. Rádi bychom do této encyklopedie zařadili i osobnosti, nevyjímaje rabího Šabtaje ben Meir ha-Kohena, který je zde v Holešově pochován. Nebudeme se i vyhýbat židovské mystice, návštěvníci naší stránky naleznou rozpracované hesla jako "illan"; "cimcum"; "ševirat ha-kelim" apod. Součástí naší stránky budou i informace ze Společnosti přátel Izraele - klubu Holešov. Mimo informace o činnosti klubu, zde budou i informace o obětech holocaustu i s potřebnými informacemi a fotografiemi, týkajících se vyhlazovacích táborů a vůbec antisemitismu.
Budeme rádi, když nám dáte nové podněty, když se vám něco nebude líbit, klidně napište, jiný názor nám nemůže ublížit, může nás jen obohatit.
Věřím, že se rádi budete na naši stránku vracet.
J.R.