Překlady a jejich nepřesnosti.

Jako zdůvodnění proč uvádíme text rabínského překladu Patera knih Mojžíšových je nepřesnost komerčních překladů. To může vést u těch, kteří nedisponují originálním znění k zcela zcestným závěrům.
Jako ukázku uvádíme překlad šestého přikázání desatera:
V originále zní: lotircach=nezavraždíš Exodus 20:13, nejpřesnější překlad zní: Nezavraždíš, jak překládá jedině překlad rabínů Sichera a Hirsche. Podívejme se na znění ostatních českých překladů: Začněme od těch nejstarších:

Pořadí

Titul

Rok vydání

Zdroj, překladatel

text

1.

Bible Olomoucká

1417

 

“Nezabieš”

2.

Bible Kralická

1579

Jednota bratrská

“Nezabiješ”

3.

Bible Kralická

1613

Jednota bratrská

“Nezabiješ”

4.

Bible Česká

1851

Katolické vydání

“Nezabiješ”

5.

Biblí Česká

1864

Katolické vydání

“Nezabiješ”

6.

Biblí Česká

1917

Prof. Dr. Jan Hejčl

“Nezabiješ”

7.

Chamiša chumsej Tora

1935

Rabín Dr.Isidor Hirsch

“Nezavraždíš”

8.

Písmo

1951

Vladimír Šrámek

“ Nevraždi!”

9.

Písmo svaté

1958

Prof. Dr. Josef Heger

“Nezabiješ”

10.

Český ekumenický

1985

Kalich- evangelické

“Nezabiješ”

11.

Zákon a proroci - studie

1984

Kalich - KETF

“Nebudeš vraždit”

12.

Překlad nového světa

1984

Svědkové Jehovovi

Nezavraždíš

Sloveso r-c-ch, jehož užívá Desatero je poměrně vzácné: má jen 46 výskytů v hebrejské Bibli. Označuje vždy až na jednu vyjímku ( Nu. 35,30, kdy je tohoto výrazu použito pro usmrcení provinilce zákona) zavraždění osobního nepřítele.
Není tohoto výrazu použito pro zabití v boji, v sebeobraně, nebo toho, kdo propadl Božímu soudu. Už vůbec tohoto výrazu není použito pro zabití zvířat.

Zpracoval J.R.