NABÍDKA PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

1. Texty:
 • Chamiša chumšej Tora - hebrejsko - český zrcadlový text
  s překladem rabínů Dr. Gustava Sichera a Dr. Isidora Hirsche.
  Nejpřesnější překlad Patera knih Mojžíšových!

 • Sidur Jicchak hebrejsko - český text židovských modliteb pro dny všední, šabaty a svátky (formát pdf 52 Mb)
  Obsah modlitební knihy je i dispozici zde

 • Tanach - hebrejský originál Starého zákona

 • Talmud - kompletní text babylonské a jeruzalémské redakce.

 • BibleWorks 4 - Hebrejský originál Starého zákona, Septuaginta, Vulgáta,Řecký originál Nového zákona, Český ekumenický překlad, kralický překlad, Roháčkův a 90 jiných překladů,
  a slovníků, morfologie,biblistika
  Snad nejlepší biblický program na světě. Videonávod k dispozici zde

 • Theophilos - Český ekumenický překlad, kralický překlad, Roháčkův a spousta jiných překladů
  Význam biblických jmen, slovníky.

 • Kaluach - program pro určování židovských svátků

 • 3000 exe - daslší program vám umožní zjišťovat termíny židovských svátků i v daleké minulosti

  3. Výukové programy hebrejštiny, hebrejsko-český slovník, hebrejské fonty.

 • Učebnice hebrejštiny a hebrejský editor

 • Hebrejsko - český slovník Davar

 • Základní hebrejské fonty