Tóra
ukazatel božích cest


Hebrejské slovo Tóra se do češtiny běžně překládá slovem Zákon. Ale to není přesný překlad. V české etymologii zákon znamená to, co se děje za konáním, tedy něco nepatřičného. Proto se zákony mnohdy nechceme míti nic společného. Zavání to soudní síní, advokátní kanceláří; "vypečený" advokát dokáže zákon pokroutit nebo obejít. Se zákony můžeme mít různé nepříjemnosti, státi se obětí justičního omylu, nepříjemných vyšetřování.
V hebrejštině je tomu však jinak: Tóra je podstatné jméno odvozené od slovesa v infinitivnímu j-r-h ( jrh ) a znamená ukazovat. Tóra je pak jakýmsi ukazovatelem, nebo směrníkem. Tora je tedy ukazovatelem cesty, který nás naviguje jakým směrem máme jit a zároveň nás varuje před sejitím z dané cesty.
Představme si, že jedeme autem do Prahy: Podél silnice uvidíme dopravní značky, které nás informují, že do Prahy zbývá ještě 250 km, ale i ukáže kudy se do Prahy dostaneme. Dále uvidíme různé příkazy a zákazy.
Život bez Tóry by se podobal hustě frekventované křižovatce, kde by neexistovala žádná světelná signalizace, nebyl by zde žádný dopravní policista, žádná cesta by nebyla hlavní a vedlejší, každý by si jezdil, jak by chtěl.
Nyní se dostáváme k pojmu hřích. Hebrejština zná několik výrazů:


1. avon ( avon ) = přečin, vina, zločin, zvrácenost
2. peša ( peša ) = nevěrnost, nevěra, přestupek, přestoupení, vzpoura, zločin
3. reša ( reša ) = být bezbožný, svévolný; opakem tohoto výrazu
    cedaka ( cedaka ) tj. spravedlnost, ospravedlnění, poctivost.
4. Chatta ( chatta ) = hřích, vyskytuje se v Tenachu celkem 546 krát, v podobě slovesa 238 krát


Tento pojem si ozřejmíme na následujícím příkladu: každý turista ví, co jsou to turistické značky. Když se budeme podle nich řídit, bezpečně nás dovedou do cíle. Stane se ovšem, že se stáváme nepozornými a značku ztratíme. Tu nám nastanou nepříjemné chvíle, zvláště v cizím, neznámém prostředí. Pokud by se nám něco podobného přihodilo v některém z národních parků, pokuta by nás neminula. Často se stává, že někdo značkám nedůvěřuje, považuje značenou cestu za zbytečnou okliku a chce si cestu zkrátit.Riskuje tím, nejen to, že zabloudí, ale může se dostat do bahnitého terénu, nebo na okraj propasti, pak již stačí rozhodný krok vpřed...
Když se nám tedy stane, že jsme opustili značkovanou cestu a bloudíme, nabízí se jediná možnost: zpět na značkovanou stezku. Toto rozhodnutí nazývá hebrejština tešuva ( tešuva ) tj. navrácení , nebo také pokání. Septuaginta tento hebrejský pojem překládá výrazem metanoia změna smýšlení. Nejprve si musíme uvědomit, že bloudíme, že naše předchozí rozhodnutí byla ve většině případů chybná. Halacha ( halacha ) je ústředním tématem hebrejské bible. V našem příkladu z turistiky bychom si mohli Tenach představit jako mapu, Toru jako značky na cestě i značkované trasy na mapě, a světlo, bez kterého bychom neviděli ani na mapu, ani na značky je způsob výkladu tohoto Božího slova viz. Žalm 119,105 . 

Zpět na obsah encyklopedie