Olam fórum

Fórum o judaismu a židovství.
Právě je stř září 30, 2020 7:24 am

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Svátek šavuot
PříspěvekNapsal: ned květen 12, 2013 10:35 am 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: sob listopad 17, 2007 12:04 pm
Příspěvky: 66
Bydliště: Holešov
Svátek Šavuot

Svátek Šavuot je šestého sivanu ( v diaspoře se zachovává dva dny ). Název svátku je odvozen od sedmi týdnů sefirat ha-omer, jež se počítají od Pesachu do Šavuot. Hebrejské slovo šavuot znamená „týdny“.
Pro Šavuot platí všechny zákony jom tov, včetně zákazu práce
Svátek Šavuot oslavuje naše získání Tóry. Sedm týdnů po odchodu z Egypta stáli předkové Jisraele na úpatí hory Sinaj a přijali Tóru. Celý národ obsáhl tajemství andělů, když jednohlasně prohlásil „Učiníme to a poslechneme“.

Počínaje zjevením na hoře Sinaj je Tóra předávána z generace na generaci a každá generace, včetně současné, žije život podle nařízení Tóry.

Mnoho lidí oslavuje darování Tóry o Šavuot tím, že zůstane celou noc vzhůru a studuje Tóru. Většina těch, kdo zachovávají tento zvyk, studuje soubor vybraných textů z Tóry, uspořádaných speciálně pro tuto noc.

Je safek halacha (pochybnost, jaká je platná halacha), pokud jde o to, zda osoba, která zůstala vzhůru celou noc, musí říci požehnání Al netilat jadajim, Elokaj nešama, Ha-ma´avir šena a birchot ha-Tora .

Je zvykem připomenout si darování Tóry tím, že se domy i synagoga vyzdobí zelení a květinami.

O Šavuot se čte Kniha Rut. Jeden z důvodů je, že o Šavuot se narodil král David, který byl pra-pravnukem Moabky Rut.
Kniha Rut líčí, jak byla Moabka Rut oddána B-hu. Popisuje, jak Rut opustila svůj národ a svou vlast a připojila se k židovskému národu. Rut se provdala za soudce Boaze z Betlehemu, největšího učence své generace.

O Šavuot je zvykem jíst mléčná jídla. Někteří lidé jedí vedle mléčných i jídla s medem. To je odvozeno z verše „pod tvým jazykem je med a mléko“ (Šir ha-širim 4:11), verš je metaforickým označením Tóry.

Mimo Izrael je sedmý sivan druhý den Šavuot. Druhý den svátku platí všechny zákony jom tov. Čte se Kniha Rut. Jizkor se říká raději druhý den Šavuot, než první. V Izraeli je sedmý sivan isru chag Šavuot.Čtyři jména. Čtyři jména svátku vypovídají o jeho aspektech:
1. chag hašavuot – svátkek týdnů, sedmkrát sedm dní příprav od východu z Egypta po darování Tory na hoře Sinaj, hlavní téma svátku,
2. chag hakacir – svátek žní, dozrávání pšenice, hlavního zdroje obživy člověka, hospodářský aspekt svátku
3. chag habikurim – na památku prvních plodů, které bylo povinností v tomto období přinést do chrámu ze sedmi plodin, kterými je země Izrael proslavena, z pšenice, ječmene, vína, fíků, granátových jablek, oliv a datlí.
4. aceret – obdoba šmini aceret po sukot, završení svátku pesach, doplnění osobní svobody o svobodu duchovní přijetím Tory.

Dvě přísahy. Učenci si všímají podobnosti hebrejských výrazů pro týdny a přísahu /šavuot, ševuot/ a komentují, že si na svátek šavuot připomínáme dvě přísahy:
1. Bůh slíbil, že nevymění židovský národ za žádný jiný.
2. Izrael slíbil, že nevymění Boha za žádnou modlu.

V synagoze: Na připomínku zemědělského aspektu svátku, pšeničných žní, je zvykem vyzdobovat synagogy zelení. V liturgii svátečního dne má významné místo čtení Desatera příkazů z Tory a připomenutí příběhu prababičky krále Davida Rút, který se odehrál v době pšeničných žní. Mimochodem, na šavuot připadá výročí úmrtí krále Davida.
Zvyky. Mezi nejznámější šavuotové zvyky, kromě již uvedené zelené výzdoby synagog, patří celonoční studium Tory. Tím se nejen připravujeme na ranní „přijetí Tory“, ale zároveň i napravujeme pochybení Mojžíšova pokolení, které podle tradice v den darování Tory na hoře Sinaj – zaspalo.
Velice rozšířeným zvykem je příprava mléčných pokrmů a medových koláčků na svátek šavuot. Mléko a med jsou často uváděny v souvislosti s Torou. Král Šalamoun píše v Šir haširim: „Mléko a med je pod tvým jazykem.“ Mléko je nápoj dětí a Tora z nás všech dělá děti, které se musejí vše pomalu učit. Mléko /hebr. chalav, CH=8, L=30, Vet=2, celkem 40/ také odpovídá 40ti dnům, které Mojžíš strávil na hoře Sinaj. I proto si na šavuot pochutnáváme na tvarohových palačinkách /jidiš blinces/.
Chceme-li hledat další důvody medověmléčné hostiny, můžeme se z komentářů poučit, že med jako produkt nekošer hmyzu – včel a mléko jako tekutina tvořená ze zapovězené krve savčích samic symbolizují schopnost Tory očišťovat a napravovat nás samotné a činit nás pro naše okolí „poživatelnými“.

Tora a Izrael. Podle midraše byl celý svět stvořen s podmínkou, že Izrael 6. sivanu přijme na Sinaji Toru. Proto se v první kapitole Tory píše: „…a byl večer a bylo ráno ten den šestý.“ Jaký šestý den zdůrazňuje zájmeno „ten“? Šestý den měsíce sivan, kdy se rozhodne, bude-li svět uchován nebo se vrátí do stavu pusta a prázdna jako před začátkem stvoření.
Podle jiného výkladu nabízel Bůh nejdříve Toru jiným národům. Jišmael, syn Abraháma a služebné Hagar, odmítl, protože se nechtěl vzdát krádeží, Ezau se odmítl vzdát zabíjení a Lotovi potomci si nedokázali představit svůj život bez smilstva. Jen Izrael nabídku neodmítl. Naopak. Přijal Toru bez výhrad se slovy: Naase venišma. /Budeme tak konat a budeme se učit./

Rašiho komentáře k Toře
Kapitola XIX

[1] V měsíci třetím, co odešli synové izraelští ze Země egyptské, v den tento přišli na poušť Sinaj.

‘V den tento’.
[To znamená:] na Nový měsíc. Stačilo by, kdyby bylo psáno: ‘v den onen’. Co to znamená: ‘v den tento’? Že ti budou slova Tóry stejně novými jako kdyby ti byla dána dnes.

[2] A vytáhli z Refídimu, přišli na poušť Sinaj a utábořili se v poušti. A utábořil se tam Izrael naproti hoře.

‘A vytáhli z Refídimu’.
Proč je to nutné znovu opakovat a vysvětlovat, odkud táhli? Vždyť už přece bylo psáno, že se utábořili v Refídimu! Je zřejmé, že vytáhli odtamtud! Spíše je srovnáváno jejich tažení z Refídimu s příchodem na poušť Sinaj: tak jako jejich příchod na poušť Sinaj byl v pokání, rovněž jejich tažení z Refídimu bylo v pokání.

‘A utábořil se tam Izrael’.
[To znamená:] jako jeden muž, s jednotnou myslí. Ale všechna ostatní utáboření se odehrála za mrzutostí a hádek.
[To je odvozováno z použitého singuláru, který je zde neobvyklý.]

‘Naproti hoře’.
[To znamená:] na její východní straně. Na každém místě [v Písmu], kde se vyskytuje [výraz] ‘naproti’, to znamená ‘na východě’.

[3] A Mojžíš vystoupil k Bohu. A zavolal na něj Pán z hory a řekl: 'To řekneš domu Jákobovu a prozradíš synům izraelským:'

‘A Mojžíš vystoupil’.
[To znamená:] druhého [sivanu]. Všechny jeho výstupy se odehrály ráno, neboť je psáno: ‘A přivstal si Mojžíš z jitra’ [Ex 34,4].

‘To řekneš’.
[To znamená:] v této řeči a v tomto pořadí.
[Mojžíš měl tedy mluvit hebrejsky a říci to nejprve ženám a potom mužům.]

‘Domu Jákobovu’.
To znamená ženy. [Svatý, budiž požehnán, mu tím oznámil:] ‘Řekneš jim to sladkým hlasem!’
[Výraz ‘dům’ v hebrejštině často označuje ženy. Viz Rašiho komentář k verši Nu 12,1.]

‘A prozradíš synům izraelským’.
[Svatý, budiž požehnán, mu tím oznámil:] ‘Tresty a podrobnosti [náboženských povinností] vysvětlíš mužům slovy trpkými jako pelyněk!’
[Jedná se o slovní hříčku s výrazy ‘prozradíš [tagéd]’ a ‘pelyněk [gidin]’.]

[4] 'Vy spatřili jste, co učinil jsem Egyptu! A zvedl jsem vás na křídlech orlů a přivedl jsem vás k sobě!'

‘Vy spatřili jste’.
Nedostali jste se [k tomu] žádnou tradicí, nevzkázal jsem vám to žádnými slovy, nenechal jsem vám to dosvědčit žádnými svědky, nýbrž: ‘Vy spatřili jste, co učinil jsem Egyptu!’ Provinil se přede mnou mnoha přestupky ještě předtím, než si zadal s vámi, ale já jsem ho potrestal pouze kvůli vám!

‘A zvedl jsem vás’.
To znamená: Ten den, kdy Izrael přišel do Ramesesu. Izrael byl totiž rozptýlen po celé zemi Gošenu, ale v jediné chvíli, kdy se měli dát na pochod, se všichni shromáždili u Ramesesu. Onkelos překládá [výraz] ‘a zvedl jsem’ jako ‘a přepravil jsem vás’ ve smyslu: ‘dal jsem vám táhnout’. Upravuje totiž slova v úctě k Nejvyššímu.

‘Na křídlech orlů’.
[To znamená:] jako orel, který nese své mládě na křídlech. [Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] ‘Všichni ostatní ptáci si totiž berou svá mláďata mezi nohy v obavě z nějakého jiného ptáka, který by mohl letět nad nimi, ale orel se bojí jedině člověka, který by na něj mohl vystřelit šíp, protože žádný jiný pták se nad něj nedostane. Proto si bere [mladé] na svá křídla a říká si: ‘Raději ať šíp zasáhne mne nežli má mláďata!’ Také já jsem učinil takovou věc, [neboť je psáno:] ‘A vytáhl anděl Boží (…) A přišel mezi tábor egyptský, atd.’ [Ex 14,19-20]. A Egypťané stříleli šípy a kameny z katapultů, které oblak zachytával.

‘A přivedl jsem vás k sobě’.
Jak překládá [Targum].
[Targum překládá: ‘A přivedl jsem vás k mé bohoslužbě’.]

[5] 'A nyní, jestliže poslechnutím poslechnete můj hlas a budete střežit mou Smlouvu, tak budete mi klenotem ze všech lidí, neboť má je celá země!'

‘A nyní’.
Jestliže nyní přijmete [Tóru], bude to pro vás později příjemné, protože každý začátek je těžký.

‘A budete střežit mou Smlouvu’.
Kterou s vámi rozetnu ohledně dodržování Tóry.

‘Klenotem’.
[To znamená:] ‘milovaný poklad’, podobně jako [ve verši:] ‘a klenoty králů’ [Kaz 2,8], [což znamená:] vzácnosti a drahokamy, které králové ukrývají [v pokladnicích]. [Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] ‘Také vy budete mým klenotem nad ostatní národy! Neříkejte však, že mám pouze vás, a že nemám společně s vámi ještě jiné! Co bych byl zač, kdybych svou lásku k vám nedokázal projevit? Vždyť má je celá země, a oni nejsou v mých očích a přede mnou ničím [vzácným]!’

[6] 'A vy budete mi královstvím kněží a národem svatým! Toto jsou slova, která promluvíš k synům izraelským!'

‘A vy budete mi královstvím kněží’.
[To znamená:] ‘princů’, jak si můžeš přečíst: ‘A synové Davidovi kněžími byli’ [2S 8,18].

‘Toto jsou slova’.
[To znamená:] Nic méně a nic více.

[7] A přišel Mojžíš, vyzval starší lidu a vložil před ně všechna slova tato, která přikázal mu Pán.
[8] A odvětil všechen lid jednotně, a řekli: 'Všechno, co promluvil Pán, učiníme!' A vrátil Mojžíš slova lidu Pánovi.

‘A vrátil Mojžíš slova lidu, atd.’
[To znamená:] zítřejšího dne, což bylo třetího [sivanu], protože vystupoval [na horu] pouze ráno. Ale cožpak bylo zapotřebí, aby Mojžíš [tu odpověď] vyřizoval? Spíše tě Písmo na [příkladu] Mojžíšově přichází poučit o slušnosti: neřekl si totiž: ‘Jelikož je Ten, kdo mne poslal, [Vše]vědoucí, nemusím Mu to vyřizovat!’

[9] A řekl Pán Mojžíšovi: 'Hle, já přijdu za tebou v hustotě oblaku kvůli tomu, aby slyšel ten lid má slova s tebou! A také tobě budou důvěřovat navždy!' A prozradil Mojžíš slova lidu Pánovi.

‘V hustotě oblaku’.
[To znamená:] v hustotě toho oblaku, který [se nazývá] ‘mračno’. [De 4,11].

‘A také tobě’.
A také těm prorokům, kteří přijdou po tobě.

‘A prozradil Mojžíš, atd.’
[To znamená:] zítřejšího dne, což byl čtvrtý [den] měsíce [sivanu].

‘Slova lidu’.
[Mojžíš řekl:] ‘Vyslechl jsem od nich odpověď na tu věc, že to chtějí slyšet od Tebe, [a nikoliv ode mne]! Je něco jiného, slyšet to z úst posla, než slyšet to z úst [samotného] Krále. Přejeme si spatřit našeho Krále!’

[10] A řekl Pán Mojžíšovi: 'Jdi k lidu a posvěcuj je dnes a zítra, ať vyperou si pláště!'

‘A řekl Pán Mojžíšovi’.
Když je tomu tak, že chtějí, aby se k nim mluvilo přímo, ‘jdi k lidu!’

‘A posvěcuj je’.
[To znamená:] A sezvi je, aby se během dneška a zítřka připravili!

[11] 'A buďte připraveni na den třetí, neboť v den třetí sestoupí Pán na očích veškerého lidu na horu Sinaj!'

‘A buďte připraveni’.
[To znamená:] buďte odděleni od svých žen.

‘Na den třetí’.
Což byl šestý [den] měsíce [sivanu]. Pátého vystavěl Mojžíš oltář pod horou a dvanáct pomníků. Celé toto téma je popsáno v oddíle ‘A toto jsou výnosy’ [Ex 24,4]. A v Tóře neexistuje žádné ‘předtím’ ani ‘potom’.
[Tzn. všechny události v Písmu po sobě nemusejí následovat chronologicky.]

‘Na očích veškerého lidu’.
To nás učí, že mezi nimi nebyl žádný slepec, protože všichni [slepci] byli uzdraveni.

[12] A ohraničíš lid okolo, řka: 'Střezte se vystoupit na horu a dotknout se jejího konce! Každý, kdo dotkne se hory, smrtí zemře!'

‘A ohraničíš’.
[To znamená:] Stanovíš jim pevné mezníky, aby se nepřibližovali dále za tu hranici.

‘Řka’.
Ta hranice jim bude říkat: ‘Střezte se vystupovat odtud dál!’ A ty je o tom budeš varovat.

‘A dotknout se jejího konce’.
[To znamená:] ‘byť jejího konce’.

[13] 'Nedotkne se ho ruka, neboť ukamenováním bude ukamenován nebo strčením bude strčen. Jestliže je zvířetem, jestliže je mužem, nepřežije. Při táhlém [zatroubení] rohu oni vystoupí na horu!'

‘Strčením bude strčen’.
Odtud víme ohledně odsouzenců k ukamenování, že je [nejprve] strčíme dolů z místa kamenování, které je [jámou] o výšce dvou [mužů]. [Sanhedrin 45a]

‘Bude strčen’.
[To znamená:] bude poslán k zemi, podobně jako [ve verši:] ‘strčil do moře’ [Ex 15,4].

‘Při táhlém [zatroubení] rohu’.
[To znamená:] ‘až se ozve roh táhlým zatroubením’. Je to znamení odcházející Šechiny a závěrečný zvuk [hudební skladby]. A až [Šechina] odejde, lidé smějí vystupovat [na horu].

‘Rohu [ha-jóbel]’.
To je šófar z berana, protože arabsky se ‘beran’ řekne jóbala. Jednalo se o roh z Izákova berana.

[14] A sestoupil Mojžíš s hory k lidu a posvětil lid. A vyprali si pláště.

‘S hory k lidu’.
To nás učí, že Mojžíš se nevěnoval svým [soukromým] záležitostem, nýbrž [šel] s hory [rovnou] k lidu.

[15] A řekl lidu: 'Buďte připraveni na třetí dny, nepřistupujte k ženě!'

‘Buďte připraveni na třetí dny’.
[To znamená:] ‘na závěr tří dnů’, což je čtvrtý den. Mojžíš si totiž přidal jeden den z vlastní vůle, což je názor rabiho Joseho. Ale podle názoru toho, kdo říká, že [Izraelci] obdrželi Desatero šestého [dne] měsíce [sivanu], Mojžíš nepřidával nic, a [výraz:] ‘na třetí dny’ znamená totéž, co: ‘na třetí den’.
[Diskusi na toto téma viz Šabat 87a.]

‘Nepřistupujte k ženě’.
[To znamená:] ‘[Nepřistupujte k ženě] po všechny ty tři dny, aby se nestalo, že vás ženy třetího dne [rituálně] poskvrní, nýbrž buďte čistí pro přijetí Tóry!’ Kdyby totiž během těch tří dnů vykonávali manželský styk, některá žena by mohla uvolnit [starý] výron spermatu až po [rituální] koupeli a znovu se tím poskvrnit. Ale po uplynutí tří dnů se sperma zkazí a není schopné plodit, takže ženu, z níž vyšlo, už neposkvrňuje.

[16] A stalo se v den třetí, když bylo jitro, že byly hlasy, blesky a oblak těžký na hoře, a hlas šófaru silný nadmíru. A zachvěl se veškerý ten lid, který byl v táboře.

‘Když bylo jitro’.
To nás učí, že kvůli nim předcházela jistá věc, která není pro smrtelníka obvyklá: aby mistr čekal na svého žáka. A totéž nalézáme [ve verši:] ‘Vstaň, vyjdi na tu pláň (…) A vstal jsem a vyšel jsem na tu pláň, a hle: tam Sláva Pánova stála!’ [Ez 3,22-23]

[17] A vyvedl Mojžíš ten lid v ústrety Bohu z tábora a postavili se vespod hory.

‘V ústrety Bohu’.
To nás učí, že Šechina jim vyšla v ústrety, jako když ženich vychází v ústrety nevěstě. A to je význam verše: ‘Pán od Sinaje přišel’ [De 33,2], přičemž není psáno: ‘k Sinaji přišel’.
[Výraz ‘v ústrety’ je zde chápán ve smyslu dvou k sobě se přibližujících účastníků setkání (srv.Ex 4,14).]

‘Vespod hory’.
Podle doslovného významu [to znamená:] ‘u paty hory’. Ale midráš [uvádí], že ta hora byla vyvrácena ze svého místa a zakryla je jako sud. [Šabat 88a]
[Podle tradice dostali Izraelci na vybranou, že buď přijmou Tóru nebo zůstanou pod horou navěky.]

[18] A hora Sinaj byla zadýmaná celá, protože sestoupil na ni Pán v ohni. A stoupal jeho dým jako dým výhně, a chvěla se celá ta hora nadmíru.

‘Zadýmaná [‘ášan] celá’.
[Výraz] ‘‘ášan’ není substantivum, protože [hláska] Šin je punktována [samohláskou] patach. Spíše se jedná o tvar pá’al, podobně jako ámar, šámar nebo šáma’. [Targum] proto překládá: ‘byla zadýmaná celá’, leč nepřekládá: ‘dýmala’. Všechny [ostatní výrazy] ‘‘ášán’, které se vyskytují v Písmu, jsou punktovány [samohláskou] kámec, protože se jedná o slovesa.

‘Výhně’.
[To znamená: na pálení] vápna. Mohl [bych říci, že dým byl jako dým] výhně, ale ne větší. [Proto] Písmo praví: ‘planula ohněm až do srdce nebes’ [De 4,11]. A proč Písmo praví: ‘výhně’? Aby uši uslyšely to, co slyšet dokáží; aby předkládalo lidem náznaky, které znají. Podobně [stojí psáno:] ‘Jako lev řve’ [Joz 11,10]. Ale kdo dal lvovi sílu, ne-li On? A Písmo Ho [přesto] srovnává se lvem? Spíše Ho popisujeme a přirovnáváme k Jeho stvořením, aby uši uslyšely to, co slyšet dokáží. Podobně [stojí psáno:] ‘A Jeho hlas byl jako hlas vod mnohých’ [Ez 43,2]. Ale kdo dal vodám hlas, ne-li On? [Spíše] Ho popisuješ srovnáváním s Jeho stvořeními, aby uši uslyšely to, [co slyšet dokáží].

[19] A stalo se, že hlas šófaru šel a sílil nadmíru. Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal v hlasu.

‘Šel a sílil nadmíru’.
Obyčejnému člověku se stává, že po celou dobu [jednoho] táhlého zatroubení jeho hlas slábne a ubývá. Ale zde [hlas] ‘šel a sílil nadmíru’. A pročpak to? Aby od začátku uši uslyšely to, co slyšet dokáží.
[Tzn. aby si lidé na ten velký hluk postupně zvykli.]

‘Mojžíš mluvil’.
Když Mojžíš mluvil a tlumočil ta slova Izraeli (protože oni slyšeli z úst Mocného pouze [přikázání:] ‘Já [jsem Pán]’ [Ex 20,2] a ‘Nebudeš mít [bohy jiné]’ [Ex 20,3]), Svatý, budiž požehnán, mu pomohl a poskytl mu sílu, aby mu hlas zesílil a stal se [dobře] slyšitelným.

‘Odpovídal v hlasu’.
[To znamená:] odpovídal mu ohledně [potřeb Mojžíšova] hlasu, podobně jako [ve verši:] ‘který odpoví v ohni’ [1K 18,24], [což znamená:] ohledně ohně, totiž aby sestoupil.

[20] A sestoupil Pán na horu Sinaj, na vrcholek té hory. A vyzval Pán Mojžíše na vrcholek té hory, a vystoupil Mojžíš.

‘A sestoupil Pán na horu Sinaj’.
Mohl [bych říci], že tam sestoupil doslova. [Proto] Písmo praví: ‘Že z nebes mluvil jsem s vámi’ [Ex 20,22]. To nás učí, že [Svatý, budiž požehnán], roztáhl horní i dolní nebesa a rozložil je na tu horu jako na lůžko. Na ně pak snesl Trůn slávy.

[21] A řekl Pán Mojžíšovi: 'Sestup, varuj lid, ať nevyrážejí k Pánovi, aby nespatřili! A padlo by z nich mnoho!'

‘Varuj lid’.
Varuj je, ať nevystupují na horu!

‘Ať nevyrážejí, atd.’
Ať nevyrážejí ze svého postavení kvůli své touze po Pánovi, aby [náhle] nespatřili, že se přiblížili k okraji hory!

‘A padlo by z nich mnoho!’
[To znamená:] ať by z nich padl kdokoliv, dokonce i jediný [mrtvý] by pro mne byl jako [ztráta] mnohých!
[Výraz ‘padl’ je zde v hebrejštině uveden v singuláru, což je podivné.]

‘Nevyrážejí’.
Každé ‘vyrážení’ znamená oddělení se od společného celku. Také ti, kdo se oddělují z davu lidí, vyrážejí ze svého místa.

[22] 'A také kněží přistupující k Pánovi se posvětí, ať nepotrhá je Pán!'

‘A také kněží’.
[To znamená:] ‘také prvorozenci, kteří mají na starost bohoslužbu’. [Zevachim 115b]
[Skuteční kněží totiž v té době ještě neexistovali.]

‘Přistupující k Pánovi’.
[To znamená:] aby přinesli oběti. Ani oni nesmějí spoléhat na svou výjimečnost ohledně [zakázaného] výstupu [na horu].

‘Se posvětí’.
[To znamená:] budou připraveni setrvat na svých místech.

‘Ať nepotrhá’.
[To je odvozeno] z výrazu ‘trhlina’. [To znamená:] ‘Ať je nezabije a nezpůsobí mezi nimi trhlinu!’

[23] A řekl Mojžíš Pánovi: 'Nemůže ten lid vystoupit na horu Sinaj, neboť Ty varoval jsi nás, řka: Ohranič tu horu a posvěť ji!'

‘Nemůže ten lid’.
Nemusím je varovat, protože už varováni byli a vědí to po celé ty tři dny. Nemohou tedy vystoupit [na horu], protože k tomu nedostali svolení!

[24] A řekl mu Pán: 'Jdi, sestup, ať vystoupíš ty a Árón s tebou a kněží. A lid nevyrazí, aby vystoupili k Pánovi, ať nepotrhá je!'

‘Jdi, sestup’.
A varuj je podruhé, protože člověka musíme varovat před jeho [nezákonným] skutkem a musíme ho varovat znovu během jeho skutku.

‘Ať vystoupíš ty a Árón s tebou a kněží’.
Mohl [bych říci], že také oni [vystoupí] s tebou. [Proto] Písmo praví: ‘vystoupíš ty’. Musíš tedy říci: Ty, [Mojžíši], budeš mít své vlastní místo, Árón bude mít své vlastní místo a kněží budou mít své vlastní místo. Mojžíš se tedy přiblížil více než Árón, Árón více než kněží a lid nesměl za žádných okolností vyrazit ze svého místa, aby spatřil Pána.

‘Ať nepotrhá [jiperác] je’.
Přestože je toto [slovo] punktováno [samohláskou] chatuf kámec, nezměnil se jeho význam. Tak se chová každé slovo punktované [samohláskou] melopum, když se v něm vyskytne [spojovník] makef, totiž že se jeho punktace změní na chatuf kámec.

[25] A sestoupil Mojžíš k lidu a řekl jim to.

‘A řekl jim to’.
[To znamená:] toto varování.


Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz