Olam fórum

Fórum o judaismu a židovství.
Právě je čtv leden 17, 2019 1:02 am

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: ned listopad 13, 2011 10:30 am 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: sob listopad 17, 2007 12:04 pm
Příspěvky: 66
Bydliště: Holešov
Když tak neustále žadoníte o zmínký´ách o Ježíši z Talmudu, ta jeden uvádím z Barajty.

Život Ježíšův podle Talmudu.
Roku 677 čtvrtého tisíciletí od stvoření světa, za dnů krále Janea, jinak zvaného Alexandrem, přispělo osudné neštěstí na pomoc nepřátelům Izraele. Objevil se tehdy jakýsi bídník, pocháze¬jící z jisté odštěpené větve kmene Judova, muž nesvědomitý a nemravný, jehož jméno bylo Josef Pandera. Tento člověk byl podivuhodně krásný, byl vysoké postavy a zjevu příjemného na pohled. Nejlepší část svého života však strávil v prosto¬pášnostech, lupičství a násilnostech. Bydlil v Bet¬lémě, městě Judově. Jeho sousedkou byla vdova, jejíž dcera se nazývala Maric. Jest to tatáž Ma¬rie, kadeřnice žen, o které se činí zmínka na mno¬hých místech Talmudu. Tato dívka, když dospěla, byla zasnoubena mladému muži, jenž se jmenoval Jochanan; byl nadán prostotou, neobyčejnou ně¬hou a pravou zbožnosti.
Nešťastnou náhodou se stalo, že jednou Josef, kráčeje mimo obydli Mariino, ji uviděl a pocítil k ní nečistou vášeň. Od té doby stále obcházel dům, avšak již ji nespatřil.
I přepadla ho malátnost, a jeho matka, vidouc jak slábne, se ho zeptala: „Proč hubneš a bled¬neš ?" A on odvětil: „Zmírám láskou k Marii a ta jest zasnoubena jinému." A matka mu pora¬dila: „K vůli tomu se nemusíš trápiti, tím méně zoufat; poslechni mé rady a můžeš se k ni přiblížit a učinit, jak ti bude libo." Josef Pandera uposlechl své matky a potuloval se neustále ko¬lem dívčina obydlí, slídě po příležitosti. Ta se však dlouho nenaskytla. Konečně jednoho šabatového večera, jsa oblečen jako Jochanan a zaha¬liv svou tvář pláštěm, nalezl Marii přede dveřmi domu. Beze slova ji vzal za ruku a odvedl ji do domu, a ona se domnívala, že to jest Jochanan, její snoubenec. Přesto však pravila: „Nedotýkej se mne; hodina, kdy budu tvá, ještě nenadešla. A zvláště nyní jsem chráněna proti tobě pravi¬delnou nevolností svého pohlaví." Avšak Pandera neposlouchaje ji, vykonal svůj špatný úmysl a vrátil se domů. Když se pak chýlilo k půlnoci, počala jim vášeň znovu zmítat. Vstal s lože, vrá¬til se znovu do domu Mariina, která plakala. Hně¬vivě ho oslovila: „Jakže, po druhé mne přicházíš pokoušet, ty, o kterém jsem se domnívala, že nezneužiješ našeho zasnoubeni! Jak ještě můžeš připojit k hanbě zločin? Vždyť jsem ti řekla, že stav, ve kterém se nacházím, má mne učinit nedotknutelnou!" Avšak on nevěnoval pozorností jejím slovům. Aniž by co pronesl, uspokojil svou touhu, pak se vzdálil a šel svou cestou. Po třech mísících doneslo se Jochananovi, že jeho snouenka je těhotnou, a Jochanan, úplně zdrcen, vy¬hledal svého učitele Simeona, syna Štachova a vypověděl mu své neštěstí. Tázal se, jak si má počínat. Učitel se ho zeptal: „Máš na někoho po¬dezření?" Jochanan odvětil: „Mohu podezřívat jen Josefa Pandera. Je to veliký zbojník a bydli v sousedství." Učitel pak pravil: „Můj synu, po¬slechni mé rady a mlč. Jestliže tento člověk je¬denkráte byl u tvé snoubenky, nemůže činiti ji¬nak, než že ji vyhledá znovu. Pokus se ho přistihnout, opatř si svědky a stěžuj si u Velikého Sanhedrinu." Mladý muž odešel smuten. Myslil jen na neštěstí své snoubenky a hanbu, která na něho dolehne. Opustil Judeu a odebral se do Ba¬bylonu, kde se usadil.
Marie stala se zatím matkou syna, kterého na¬zvala Jehosuah, to jest jménem svého strýce po matce. Když dítě vyrostlo, vybrala mu za učitele Elchanana. Dítě činilo značné pokroky, neboť bylo nadáno neobyčejnou inteligencí.
Tento příběh jest věrně přeložen z díla S c f e r
Toldos Ješu.
Doba mládí Ježíšova jest vypravována talmudickými autory Soty a Sanhedrinu, citova¬nými na 19. straně knihy „Rozpravy Jechielovy".
Rabín Jehosuah, syn Perachianův, jenž pokra¬čoval po Elchananovi ve výchově mladého Ježíše, zasvětil ho do tajných nauk, avšak když Janus začal pronásledovat zasvěcence, Jehosuah se utekl do egyptské Alexandrie.
Toto pronásledování zasvěcenců jest považová¬no za vraždění neviňátek; zdá se to být podivné, avšak pochopíme vše, všimneme — li si, že v I. kni¬ze Králů jest nazýván Saul, zasvěcený již do školy proroků, dítětem jednoročním, když nastou¬pil na trůn. Ve skutečnosti bylo však Saulovi již dvacet let. V prorockých mystériích židovských bylo totiž zvykem jako u moderních zednářů označovat stupeň zasvěcení symbolickým stářím a Evangelium, mluvíc o vraždění děti do dvou let, neodporuje tvrzení Talmudu, který jest mnohem pravděpodobnější než Evangelia. Lze nalézt stopy pronásledování kabalistů, kteří byli ostatně vždy stiháni oficielní synagogou; nenalezneme však ni¬kde jinde zmínky o tomto odporném vražděni dětí, které odporuje přírodě a které také nikdy nepotřísnilo vládu Herodovu; byl to Herodes, jak praví Evangelium a nikoliv Janeus, jak se domní¬vají talmudisté, kterému nutno připsat ono pro¬následováni.
Zde již počínají talmudisté zahalovat své myš¬lenky alegoriemi. Vyprávějí nám toto: Ježíš a jeho učitel Ben Perachja odešli tedy do Ale¬xandrie a ubytovali se v domě jisté bohaté a moudré dámy, která je přijala s poctami a na¬bídla jim své poklady. Tato dáma jest zosobněný Egypt. Mladý Ježíš na ni pohlédl a pravil: „Tato žena je krásná, avšak má vadný zrak, a tato vada kazí směr jejího pohledu. Tato země jest sice krásná, avšak je to pouze nádherné vyhnanství." Učitel se rozhněval na svého žáka, neboť nalezl dosti krásy na Egypťance a obdivoval zemi otroctví. Ježíš však pravil: „Netřeba otroctví dě¬tem božím, neboť země, po které kráčejí, jest vždy zemí Izraele." Ben Perachja proklel svého žáka a zahnal ho od sebe. Ježíš se pokorné podrobil a prosil ho o znovupřijetí; rabín však zů¬stal nemilosrdný. Avšak druhého dne, když četl přikázáni Boha, nařizující milovat svého bližního, objevil se u něho Ježíš a učitel dojat jeho lítostí, učinil pokyn, kterým mu chtěl dát na srozumě¬nou, že jest ochoten se obměkčit a přijmout ho znovu k sobě. Ježíš však nepochopil posuňku a domníval se, že ho po druhé zahání. Odešel a více se nevrátil. Doktoři Talmudu poznamenávají k to¬muto místu: naši otcové špatně činili, že zahnali Ježíše bez výslechu a že ho prokleli oběma ruka¬ma. Nikdy neproklínejme oběma rukama toho, koho chceme potrestat; zachovejme jednu pro pozdvihnutí, utěšení a léčeni! Tato slova obsahuji všechnu budoucnost. Jsou to slova, která jednou usmíří děti a otce. Neboť i my jsme prokleli Židy, zahánějíce je oběma rukama. Jest tedy nutno s obou stran napravit vzájemnou křivdu a oběma rukama si odpustit a požehnat ! Navraťme se však k životu Kristovu podle talmudu.
Poznali jsme, že mladý zasvěcenec obdivoval egyptské vědy a že se dal zahnat i svým učitelem jen proto, aby mohl snít o smíru mezi filosofii vyhnanství a náboženstvím vlasti. Pronásledová¬ní kabalistů za čas poněkud ustalo a Ježíš se vrátil do Judeje se svým učitelem, anebo aspoň v téže době co on. Jak žil v Egyptě? Pravděpo¬dobně pracoval ve svém povolání jako tesař. Když se pak vracel do svého rodného města, kterým podle talmudistů nebyl Nazaret, nýbrž Betlém, kráčel mimo starce shromážděné u bran města, jak tehdy bylo zvykem, a nepozdravil je. Když však potkal svého učitele Jehosuaha ben Perachja, poklonil se mu a tím vzbudil reptání star¬ců. Ve skutečnosti mladý muž jimi pohrdal, poně¬vadž nebyli zasvěcenci pravé vědy a neuznával je za své představené. Vzdal úctu tomu, jenž mu otevřel bránu. Starci se horšili a nazvali ho synem nečisté ženy. To Ježíše ohromilo, neboť považoval vždy svou matku za vzor čistoty. Navštívil svého strýce, jehož jméno nosil, a tento mu zjevil ne¬štěstí Mariino a tajemství jeho zrození. Ježíš se zarmoutil a nevrátil se již ke své matce. Počal kázat novou nauku o smíření národů a univer¬sálním náboženství, o kterém snil v Egyptě. Pak popisují naši autoři svatbu v Káni Galilejské, kde se Ježíš setkal se svou matkou a odpověděl ji tvrdě, když ho chtěla oslovit: „Co jest společ¬ného mezi tebou a mnou, ženo?" Avšak vida, že ubohá žena mírně ustoupila, byl pohnut a shro¬máždil kolem sebe své žáky, vyprávěl jim zločin Panderův a tázal se jich: „Domníváte se, že mohu tohoto muže ctít jako svého otce?" — „Ni¬koliv," odvětili všichni jedním hlasem. „A domní¬váte se, že moje matka je nečistá?" — „Nikoliv!" odpověděli tito. A Ježíš pravil: „Dobrá, nemám více otce na zemi, můj otec je Bůh v nebesích a co se mé matky týče, její panenství nebylo porušeno.


Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz