CHOVÁNÍ CÍRKVÍ V NĚMECKU PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

 • 30. ledna 1933 se stává Hitler říšským kancléřem.
 • 28.března následuje věrnostní prohlášení německého katolického episkopátu vůči Hitlerovi.
 • 16.dubna - věrnostní prohlášení vrchního evangelního rady staropruské unie.
 • 5.května byl vyhlášen zákaz uzavírání smíšených manželství mezi Židy a evangelíky.
 • 5.srpna byl vydán arijský paragraf v evangelické církvi.
 • 10.prosince bylo přijato 28 tezí o zavedení tohoto arijského paragrafu.
 • 31.prosince bylo čteno prohlášení katolického biskupa v Mnichově, že nemá nic proti rasové čistotě národa.
 • 15.září 1935 byly vydány Norimberské zákony.
 • 19.října bylo odsouhlaseno přijetí Norimberských zákonů v provolání říšského církevního výboru evangelické církve.
 • 9.listopadu 1938 proběhla Křišťálová noc
 • 30.listopadu byly události spojené s křišťálovou nocí uvítány v prohlášení evangelické církve.
 • 30.ledna 1939 pronesl Hitler památný projev o zničení Židů v nadcházející válce.
 • 6.února byl vydán pastýřský list biskupa z Freiburgu, že Židé zavinili Kristovu smrt, nenávidí křesťany a jsou pod klatbou.
 • 10.února byli evangelickou církví vyloučeni všichni členové židovského původu.
 • 6.května byl založen institut pro výzkum a odstranění židovského vlivu z církevního života v Německu.
 • 26.května elita evangelických hodnostářů uznává godesberské prohlášení, že musí být prováděna cílevědomá rasová politika.

  Není bez zajímavosti, že Ernst Biebersten, velitel SS komanda, které od poloviny října až do prosince roku 1941 vyvraždilo 75 tisíc Židů byl evangelický farář!

  Adventisté a holocaust