Literatura


 

  Zohar - svatá kniha kabaly Zohar - svatá kniha kabaly
Tuto publikaci tvoří vybrané úryvky z Knihy lesku (Sefer Ha-Zóhar), která se objevila na konci 13.století ve Španělsku. Její autor Moše ben Leon tvrdil, že je ve skutečnosti dílem legendárního starověkého učence rabiho Šimona ben Jóchaj. Zóhar se během staletí stal ústředním kabalistickým zdrojem inspirací i komentářů dlouhé řady židovských učenců zvučných jmen a významně ovlivnil dokonce i křesťansky orientované mystiky. Přestože se jeho ústřední část zabývá mystickým komentářem k Tóře, tedy výkladem Pěti knih Mojžíšových, jeho text bývá většinou velice temný, mnohoznačný a hýří bohatou symbolikou. Německý mystik Ernst Müller, který pasáže ze Zóharu vybíral, si nekladl za cíl vysvětlovat často sporný a záhadný smysl tohoto kabalistického textu, jak by se možná zdálo. Jeho práce tím však jistě není o nic méně záslužnější, bereme-li v úvahu, že českému čtenáři se nyní nabízí vzácná možnost projít se aspoň na chvíli po stezkách moudrosti v mystické zahradě Pardes, kam získala přístup jen hrstka vyvolených, a vdechovat dráždivou, silnou vůni jejích obdivuhodných květů.
Vydalo nakladatelství Dobra Ukázka, která ovšem není obsažena v knize www.kosmas.cz/argo
Cena asi 250 Kč.
Chajim Potok: Putování.
Chajim Potok: Putování.

Chaim Potok (1929-2002) se narodil v New Yorku v ortodoxní žid.rodině přistěhovalců z Polska.Studoval na Yeshiva University (angličtina) a žid.teologickém semináři ;stal se rabínem.V jeho literárních dílech se odráží zkušenost,pocity,postoje člověka,který si chce uchovat svou víru v podmínkách současné společnosti. V knize Putování provází autor čtenáře vývojem židovství kvalifikovaně a osobitě-má rozsáhlé odborné znalosti i senzitivitu tvůrčího člověka. Nejdéle (a nejraději) se zdržuje u období biblického a známé pojmy a jména uvádí v zajímavém úhlu:kdy dostal příběh Stvoření konečnou podobu,kudy mohl jít lid Izraele z Egypta do země zaslíbené, odkud se vzala představa gehinnon (gehenny). I pozdější období mají svou přitažlivost:význam Javne,kdo byl nositelem žid.vývoje po roce 1 000, co vykonal Šlomo ben Jicchak-Raši pro srozumitelnost Talmudu,slavné období polských Židů a chasidismus; a počátek novodobého hledání nových metod výkladu staré ortodoxie (Abr.Geiger,S.R.Hirsch,L.Zunz...). Současnost se žije,není ještě čas pro její fixovaný přehled.Potok uvádí známý Heineho citát "Bible je přenosná vlast Žida"; uvědomíme si jeho aktuálnost. V každém případě je kniha zajímavá i pro toho,kdo už si něco o židovských dějinách přečetl
Vydalo nakladatelství ARGO   http// www.kosmas.cz/argo.cz    e-mail: argo@iargo.cz
Doporučená cena 359 Kč (včetně DPH)
  Marc Stern: Svátky v životě Židů.
Marc Stern: Svátky v životě Židů
Na začátku najdete chronologický přehled žid.svátečních dnů za ním kapitolky k jednotlivým svátkům- délce trvání,historickém zasazení,symbolice.Projdete celým průběhem svátku s nanejvýš poučeným průvodcem:vždyť autor působil jako kantor v belgických synagogách,dříve než se věnoval rabínským studiím v Jeruzalémě.Své chasidské kořeny zužitkoval v epizodách ze života chasidských komunit a uctívaných rabínů. Dovíte se ,čím opředla svátky lidová tradice,co se jedlo (a jí),zajímavé detaily.Víte třeba,jak se vkládají svíčky do chanukového svícnu a z které strany se zapalují? Je na vás podrobný popis svátku příliš zevrubný?Vynecháte jej-i tak se dovíte dost. Četli jste chasidské historky už jinde?Kniha vás nenutí číst je.Prostě si v přehledném členění textu najdete to,co právě chcete. Kniha má kromě informativní hodnoty to hlavní:když začnete číst,obklopí vás duch židovství a vy všechno chápete a žijete spolu s autorem.A zapamatujete si i bez výpisků a podtrhávání.Bude vám líto,až dočtete.Kdypak se vám to naposledy stalo?
Vydalo nakladatelství Vyšehrad
  Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století.
Alexej Mikulášek-Antisemitismus v české literatuře 19.a 20.st.
"Naše téma...nutí k procházce bažinami,vlastně periferií lidského ducha." Tím větší dík za to,že je zpracováno poctivě.Autor začíná citacemi různého definování antisemitismu v dobových slovnících ,od Riegerova,Ottova a dalších až po Encyklopedický slovník z r. 1993.Literární projevy antisemitismu jsou rozčleněny (poezie,próza,publicistika) a zasazeny do obrysů společenských a literárních.Podrobně je tu analyzován známý antisemitismus Jakuba Demla, citacemi jsou zmíněna jsou mnohá další slavná jména,jimž byl antisemitismus důvodně či nikoliv podsouván. K textu je připojen malý slovníček autorů a obrazová příloha dobových tiskovin a letáků. Co vás asi napadne nad knihou? Že velikost díla a lidská velikost autora se vždy nekryjí.Že ta lidská velikost je snad ještě vzácnější než kvalitní dílo . A že odmítat antisemitismus nestačí,když se nebojuje pořád znovu každý den s malostí a ubohostí v sobě - já,vy,každý.
  Kniha rabínské moudrosti.
Jacob j. Petuchovski: Kniha rabínské moudrosti.
Talmud, jedno ze stěžejních literárních děl judaismu je pro drtivou většinu čtenářů prakticky nedostupný. Někteří z čtenářů znají Příběhy z Talmudu od Eliho Wiessela. Tato kniha nabízí zajemcům poněkud jiný pohled.
Vydalo nakladatelství Portál   http// www.portal.cz    e-mail: naklad@portal.cz
 
 


Knihy
>>   
>>   
Hudební nosiče včetně ukázek Mp3

|| main page | aktuality | památky | diskuse | encyklopedie | ČSPI | o nás | kniha hostů | odkazy ||