Mišpacha 2, Klezmerim,Miki Roth


1. Směs lidových jidš písní
2. Směs lidových jidš písní
3. Směs lidových jidš písní
4. Směs lidových jidš písní
5. Směs lidových jidš písní

Pocta Mikimu Rothotovi (1908 - 2000)


6. Zvei bridr = Dva bratři
7. Das Pintele Jid = Jiskřička židovství
8. ver hot aza jingele = Kdo má takového chlapečka
9. Bin ich mir a lerel = To jsem ale učitel
10.Jankele = Jakoubek
11.Kinder jorn = Dětská léta
12.Unter a klain bejmele = Pod stromkem

Mišpacha


13.Simen tov
14.Ach, jachabibi = Ach můj miláčku
15.Simcha le arcecha = Radost Tvé zemi
16.Ana halach dodech = Kam odešel milý Tvůj?
17.Lechu neranena = Poj´dme a plesejte - Žalm 95
18.Veahavta = Budeš milovati bližního svého - Leviticus 19,18
19.Šelo nevoš = Dejž, abychom nebyli zahambeni
20.Cama nafši = Duše má žízní - Žalm 42
21.Adir hu = On je mocný
22.Hatov = Dobrotivý
23.Utsu etso
24.Imišefa
25.Cadik katamar - Žalm 92,13 = Spravedlivý jako palma vzkvete