Synagogální zpěvy

1. Šma Jisrael = Slyš Izraeli! - základní vyznání víry v judaismu pronášení dvakrát denně
2. Elohaj nešumu = Bože, duše, kterou jsi mi dal je čistá - z každodenní ranní modlitby
3. Kol nidrej = Všechny sliby - modlitba v předvečer Dne smíření
4. Mi sojd chachomim unvojnim = jak se sluší moudrému a rozumnému
5. Lejl šimurim = Chráněná moc - modlitba na Pesach večer
6. Mekimi meofor dol = Pozdvihuje z prachu chudého
7. Avinu malkejnu = Otče náš, králi náš
8. Mimkojchu malkejnu = Ze svého sídla, Králi náš, zjev se
9. Lejl orech din = Všemohoucí, kdo určil právo - ke Dni smíření
10.Unesane tojkev = Hlásáme důstojnost a zbožnost
11.Kol nidrej
12.Haškivejnu = Dej nám ulehnouti - večerní modlitba
13.Cur Jisrael = Skálo Izraele - ranní modlitba
14.Adojšem, el rachum vechanun = Hospodin je všemohoucí Bůh a shovívavý