Tobě Jeruzaléme

1. Hine ma tov = Hle,jak je dobré
2.Od Avinu chaj - Náš Otec ještě žije
3.Diminu Elohim = Máme Tě na mysli, ó Bože
4. David Melech = david je králem
5. Erec zavat chalav = Země olývající mlékem
6. Vi Juda = a Juda
7. Durme, durme = spinkej, spinkej (v ladinu)
8. Hava nagila = Začněme jásat
9. Ha tikva = Naděje )hymna státu Izrael)
10 Hevenu šalom alejchem = Přinášíme vám pokoj
11. Hodu l´Adonaj = Chvalte Hospodina
12. Lecha dodi = Pojď můj milý
13. Elijahu hanavi = Elijáši proroku
14.Jerušalajim šel zahav = Jeruzalém ze zlata
15. Al kol ele = To všechno
16. Ke tapuach = Jako jabloň
17. Tumbalalajka
18. Lešana haba = Příští rok (v Jeruzalémě)