Židovské svátky v písních

1. Čiri biri bom (chasidský tradicionál)
2. Be Roš hašana = Na Nový rok
3.Avinu Malkejnu = Otče náš, králi náš - na Roš hašana a Jom kipur
4.Šlomit bona suka = Šlomit staví stánek - ke dni stánků
5.Maoz cur = pevnosti skálo mé spásy - ke svátku Chanuka
6.Nerli,nerli = Mám svíčku ke - svátku Chanuka
7.Mi jemalel = Kdo spočítá hrdinství Izraele - ke svátku Chanuka
8.Cil,cil.cil - ke svátku Purim
9.Chag Purim = svátek Purim - ke svátku Purim
10.Ten, ten = Podej mi ruku - ke svátku Purim
11.Kadeš Urchac = požehnání, posvědení - části sederové večeře - ke svátku Pesach
12.Ma ništana = Čím se liší tato noc? - ke svátku Pesach
13.Dajejnu = I to by stačilo - ke svátku Pesach
14.Jerušalajim šel zahav = Jeruzalém ze zlata.
15.Lešana haba = Příští rok v Jeruzalémě
16.Salejnu al ktefejnu
17.Šalom alejchem
18.Nerot šabat
19.Lecha dodi