Na počátku Bejt Holešov bylo samotné město Holešov, povýšené do městského stavu v roce 1272.
Pak zde byl Bejt - hebrejsky dům - tedy synagoga. Ta vznikla po roce 1560 - podrobnosti zde
V roce 1997 se stal pracovníkem MKS, vyčleněným pro synagogu Vratislav. Na podzim roku 1999 projevili dva jeho kamarádi, jeden rodilý žid a druhý, který židovské předky ve svém rodokmenu objevil, přání zahajovat sobotu právě v prostorách synagogy.
Dále se k nim časem připojil Jiří Richter, který se léta zabýval judaistkou, a jiní přátelé. V současnosti se Bejt Holešov dělí na ty, kteří se připravují ke konverzi, dále ty, kteří tuto možnost zvažují a na ty, kteří chtějí i nadále působit ve svých duchovních domovinách, nebo se naopak nechtějí nikde organizovat.

Dále v Holešově púsobí Olam - Společnost Judaica. občanské sdružení, které zahrňuje zase jiné členy.
Je kulturní a osvětovou organizací.
a konečně v Holešově působí ještě Společnost přátel Izraele.

Kompletní reportáž festivalů židovské kultury