pro zvětšení klikněte
pro zvětšení klikněte
pro zvětšení klikněte
pro zvětšení klikněte
<FONT FACE="Arial" SIZE="2" COLOR="Black">Na počátku Bejt Holešov bylo samotné město Holešov, povýšené do městského stavu v roce 1272. <BR>Pak zde byl Bejt - hebrejsky dům - tedy synagoga. Ta vznikla po roce 1560 - podrobnosti <A href="http://www.samuel.cz/~bejt_holesov" TARGET="_top"><FONT COLOR="Red"><U> zde </U></FONT></A>. <BR>V roce 1997 se stal pracovníkem MKS, vyčleněným pro synagogu Vratislav. Na podzim roku 1999 projevili dva jeho kamarádi, jeden rodilý žid a druhý, který židovské předky ve svém rodokmenu objevil, přání zahajovat sobotu právě v prostorách synagogy. <BR>Tato trojice (nikoliv nejsvětější) stála při zrodu Bejt Holešov. <BR>Dále se k nim časem připojil Jiří, který se léta zabýval judaistkou, a jiní přátelé. V současnosti se Bejt Holešov dělí na ty, kteří se připravují ke konverzi k liberálnímu Judaismu, dále ty, kteří tuto možnost zvažují a na ty, kteří chtějí i nadále působit ve svých církvích, nebo se naopak nechtějí nikde organizovat. <BR>Oficiální bohoslužby zatím nemáme, konají se pouze modlitby k uvítání šabatu. Nově příchozí i ti, kteří by se rádi něco bližšího dozvěděli o judaismu se shromaždují shromaždují v modlitebně a studovně v prostorách hřbitovního domku. </FONT> <BR><B><FONT FACE="Arial" SIZE="4" COLOR="Purple">Každý pátek od 19 hodin studium <BR><B><FONT FACE="Arial" SIZE="5" COLOR="Red">Kabalat šabat.</FONT></B></FONT></B>
pro zvětšení klikněte
pro zvětšení klikněte
pro zvětšení klikněte
pro zvětšení klikněte pro zvětšení klikněte
| odkazy