Kolik je na světě židů


Počet židovského obyvatelstva na světě se podle všeho zvětšuje. Podle posledního vydání "Jewish "Year Book" z l. ledna 1960 (nákladem Jewish Chronicle Publications) žije na světě v současné době 13 132 000 židů, tj. asi 0,5 % všeho obyvatelstva země; tento počet židovských občanů žije přibližně v devadesáti zemích, v nichž jich před pouhými pěti lety bylo celkem 12 737 000.
Lze považovat za spolehlivě zjištěno, že i v dnešní době žije na světě pouze o tři miliony 600000 židů méně než na začátku druhé světové války, kdy podle všeobecně uznávaných údajů byl počet židů 16 763 000. Uvážíme-li, že asi šest miliónů židů zahynulo v období nacistické nadvlády v "Evropě, zdá se, že přírůstek na dnešní hodnotu je částečně způsoben zvýšenou natalitou v některých oblastech. Jak patrno z připojené tabulky, rozložení židovského obyvatelstva na světě se velmi změnilo od počátku tohoto století, hlavně pak v posledních dvaceti letech. Místo Evropy se stala hlavním centrem židovského obyvatelstva Amerika (Severní i Jižní) a rovněž Asie se stala důležitou oblastí jeho usídlení. Někdejší liberální politika severoamerických vlád a mnohem výhodnější podmínky pro přistěhovalce než jinde, byly velmi lákavé pro pronásledované židy z Evropy, takže v současné době žije téměř, polovina všeho židovského obyvatelstva světa na západní polokouli. Jen ve Spoje ných státech žije asi 5 262 000 židů, zvláště početné skupiny žijí v New Yorku (2 018 000), Los Angeles (390 000), Philadelphii (330 500), Chicagu (282000), Bostonu (150000), Clevelandu (88 000), Washingtonu {81 000), Baltimore (80000), Miami a Detroitu (po l75 000). Kanadští židé tvoří rovněž jedno z větších židovských společenství světa, od počátku tohoto století se jejich počet téměř zdesateronásobil a v současné době dosáhl čtvrt miliónu. Společenství je rozptýleno po celém dominiu od Britské Kolumbie až k Novému Fountflandu, přičemž bylo registrováno 48 náboženských obcí s větším počtem příslušníků než 100. Největší náboženské obce jsou v Montrealu (101 000), Torontu (82 800) a Winipegu (22 200). Ještě pozoruhodnější jsou údaje ze středoamerických a jihoamerických států, kde dnes žije více než 660000 židů proti pouhým 13 000 před šedesáti lety. Největší společenství jsou v Argentině (420 000), Brazílii (125 000), Uruguay i (50 000) a Chile (30 000). Menší skupiny židů žijí prakticky ve všech ostatních státech Latinské Ameriky. V Izraeli žilo v dubnu 1959 l 836 000 židů, z nichž 38% bylo soustředěno v třech největších zdejších městech, totiž v Tel Avivu-Jaffě (380 000), Haifě (170 000) a Jeruzalému (156 000). V ostatních zemích Asie je jen málo významných společenství. Nejpočetnější z nich je v Iránu (80 000 židů); většina jeho příslušníků žije v Teheránu (40 000), Šírazu a Isfahanu. Židů v Indii je asi 20 000. V Iráku žije asi 6000 židů. Australská politika "otevřených dveří" přivábila po válce značný počet židovských přistěhovalců. Podle současných odhadů je v tomto světadíle přibližně 62 000 židů (počátkem tohoto století pouze 16 000). Hlavními středisky židovské pospolitosti jsou Melbourne (27 500) a Sydney (23 000). Naproti tomu počet židů na Novém Zélandě je stále poměrně malý, jen asi 5000. V Africe žije podstatná většina židovského obyvatelstva na severu v zemích u pobřeží Středozemního moře. V Maroku žije podle odhadu asi 200 000 židů. Další velká společenství jsou i v Alžíru (130 000) a Tunisu (64000). V Egyptě je nyní pouze asi 7000 židů.

VESTNlK 2 NO
Číslo 10/XXII

Zavřít okno