Návštěva španělského krále v Izraeli


Ve dnech 9.-11. listopadu 1993 vykonal oficiální návštěvu Izraele španělský král Juan Carlos I. v doprovodu své manželky královny Sofie. I když v poslední době dosáhl Izrael při navazování diplomatických styků skvělých úspěchů, je třeba tuto návštěvu hodnotit jako událost zcela mimořádnou. Od vzniku státu Izrael poprvé jej navštívila vládnoucí korunovaná hlava evropského státu. Stalo se tak 501 let po vyhnání Židů ze Španělska a radostné je, že tuto návštěvu lze hodnotit jako další krok k usmíření, neboť už v minulém roce navštívil král Juan Carlos I. synagogu v Madridě a při té příležitosti odvolal edikt tzv. "katolických králů" Isabely a Ferdinanda z r.1492 o vyhnání Židů ze Španělska.
I demokratickému Španělsku trvalo dlouho, než se přes svou tradiční proarabskou orientaci rozhodlo v roce 1986 - tedy teprve před 7 lety - navázat diplomatické styky s Izraelem.
V průběhu návštěvy se král Juan Carlos I. setkal s presidentem Ezerem Weizmanem, premiérem Rabinem a ministrem zahraničních věcí Peresem. Přijal delegaci Palestinců ze spravovaných území a navštívil jeruzalémské staré město, kde mu obyvatelé různých náboženských vyznání připravili nadšené přijetí. Prohlédl si sjar-mulkou na hlavě Zeď nářků (foto pořízené u Zdi nářků jej ukazuje ve chvíli, kdy přijímá z rukou rabína Yehudy Getze knihu). Od křižáckých válek nese španělský král také titul "Král Jeruzaléma".
Král Juan Carlos I. promluvil v Knessetu. Vysoce ocenil izraelskou demokracii a připomněl, že probíhající mírový proces začal ve Španělsku. Prohlásil, že mír musí být založen na právu všech národů žít v míru a v bezpečných a uznaných hranicích, zároveň však žádal právo sebeurčení pro Palestince a žádal Izrael, aby se zachoval statečně. Na konci projevu bylo přítomným zcela výjimečně povoleno aplaudovat (v Knessetu se to nepraktikuje). V odpovědi na tento projev premiér Rabin připomněl nejen vyhnání Židů ze Španělska, nýbrž i zlaté období židovsko-španělské symbiosy. V tomto smyslu -prohlásil Rabin - jsou obě tyto události poučením pro budoucnost. Chyběla zmínka o příkoří a utrpení způsobeném Židům španělskou inkvizicí. Královská návštěva se neomezila jen na ceremonie. Byly podepsány kooperační dohody na poli průmyslu, zemědělství.

Z publikace vydavatelství Israel Information přeložil Josef Eliáš

Zavřít okno