Již podruhé se uskutečnil v prostorách starobylé Šachovy synagogy v Holešově festival židovské a izraelské kultury, kterou uspořádala Společnost přátel Izraele ve spolupráci se společnosti OLAM Judaica Holešov.
Na programu byla nabídka knih z židovskou a izraelskou tématikou, cyklus přednášek, prohlídka hřbitova a v závěru se uskutečnil koncer Vladimíra Merty a Jany Lewitové, kteří zpívali a hráli písně sefardských židů.

"V této synagoze zpíváme moc rádi.
velmi intimní, lidský rozměr.
Používáme historické nástroje.
Například tato arabská loutna se od 10. století prakticky nezměnila, takže její zvuk je stejný jako tehdy.
Naší inspirací jsou etnografické zápisy slovanské židovské hudby.
V roce 1492 byli Židé vyhnáni ze Španělska a samozřejmě i od španělského královského dvora.
Byli to vychovatelé, lékaři, filosofové, vědci i finančníci.
Tito Židé měli svůj vlastní muzikální projev, byl to melodický zpěv v jazyce "ladyno", bez doprovodu hudebních nástrojů, jež jim jejich náboženství zakazovalo používat.
Zpěv se uchoval ve své středověké podobě a tak je také zpíván i dnes.
My předvedeme také židovské písně moravské a slovenské, proto ta fujara.
Texty jsou etnografickým záznamem skladatele Hemsy, který, podobně jako Janáček, sbíral lidové písně ve čtvrttónovém systému."
Dodává Vladimír Merta.

Malá hudební ukázka: Adiou querida

Přednáška Mgr. Petra Pálky


Mgr.Pálka Obřadní místnost u hřbitova