Články a informace

Chasid

»Chceš-li pomoci někomu, kdo uvázl v bahně, musíš se sám trochu zašpinit,« řekl kdysi moudrý chasidský rabín. Chasidé, což hebrejsky ...
celý článek >>


Christian X král dánský a islandský

Vzedmula se mocná vlna v barvě oceli a v barvě khaki. A valila se Evropou. O páté hodině ranní devátého dne měsíce dubna roku 1940 zasáhla tato nezadržitelná tsunami i ostrov Sjaelland se staroslavným městem Kebenhavn, ...
celý článek >>

Rabín a papež si podali ruce

Před sedmi lety navštívil Jan Pavel II. židovskou synagógu v Římě a objal rabína Toaffa. Tato cesta byla označena za "nejdelší cestu" papeže-poutníka. Pouze dva a půl kilometru dělí Vatikán a ...
celý článek >>

Kolik je na světě židů

Počet židovského obyvatelstva na světě se podle všeho zvětšuje. Podle posledního vydání "Jewish "Year Book" z ...
celý článek >>

pravodaj České společnosti přátel Izraele

zrcadlí víra a zbožnost tří velkých monoteistických náboženství a každé z nich spojuje s Jeruzalémem láska a úcta . Židovské sepětí s Jeruzalémem nebylo přerušeno nikdy. Po dobu 3000 let ...
celý článek >>

Návštěva španělského krále v Izraeli

Ve dnech 9.-11. listopadu 1993 vykonal oficiální návštěvu Izraele španělský král Juan Carlos I. v doprovodu své manželky královny Sofie. I když v poslední době dosáhl Izrael při navazování diplomatických styků ...
celý článek >>

 


  Klub přátel Izraele v Holešově byl založen v červnu roku 2000.
Na zakládající schůzi byly stanoveny hlavní cíle , z nichž za nejdůležitější se pokládal udržovat historický židovský hřbitov ve spolupráci s Židovskou obcí Brno a v muzeu pořádat osvětové přednášky, aby se občané mohli seznámit s historii židů v Holešově a jejich kulturou.
Též pravdivě informovat o dění ve státě Izrael.
Za dobu fungování klubu se uskutečnilo několik přednášek, mezi přednášejícími byl např. Doc. ThDr. František Kunetka, který měl obsažný výklad o židovských svátcích; dále PhDr. Miroslav Marada o židovských jménech a příjmeních. V neposlední řadě jsem i já osobně měl několik přednášek především o židovské literatuře a to v rozsahu od starověku až po současnost.
Od roku 2001 pravidelně v letních měsících konáme festival židovské a izraelské kultury.
Za nejdůležitější akci našeho klubu považujeme návštěvu pana velvyslance Artura Avnova 19.července 2004 v Holešově.

Jiří Richter
předseda klubu Holešov

Modlitba za Izrael

Toto je    [CNW:Counter]    návštěva těchto stránek.

 

 


Články a informace

Příběh Izraelské národní hymny "Hatikva"

"Hatikvu" nikdo nevybral za národní hymnu. Stát Izrael ji zdědil od sionistického hnutí.
"Hatikva" je známa více než 100 let. Měla četné odpůrce, zato veřejnost ji upřímně milovala. Existuje však i malý počet lidí, kteří tvrdí, ...
celý článek >>


Téměř všichni Izraelci dodržují nějaký nábožensky předpis

Izrael je zemí nejrůznějších průzkumů veřejných mínění, především na politická témata, ale málokteré šetření vyvolalo takový zájem veřejnosti jako výsledky sondy Guttmanova institutu užitého sociálního výzkumu, publikované na ...
celý článek >>


POHLED NA IZRAELSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Jeden z typů zemědělských podniků v Izraeli je kibuc (hebrejsky kibbuc) - ve volném překladu komunální osídlení na státní půdě, která je pronajata osadníkům. V současné době je v Izraeli přibližně ...
celý článek >>


Otec moderní hebrejštiny

Israel A. Ben Yosef
Před 70 lety, l6.prosince 1922, zemřel v Jeruzaléme Eliezer Ben Jehuda. Splnil svůj životní úkol, přeměnit hebrejštinu z prastaré písemné řeči na moderní ...
celý článek >>

 V případě nějakého dotazu piště na adresu olam@olam.cz