skupina

siesta

siesta

Michel

Ivana

Andrea

Andrej

 
Holešovský židovský hřbitov patří mezi nejvýznamnější památky svého druhu v České republice. Ročně jej navštíví tisíce návštěvníků z domova a ciziny. Proto je i jedním z našich prvořadých úkolů pečovat o tuto vzácnou památku.
Jedním ze způsobů, jak se o hřbitov starat, je pořádání brigád.
V letošním roce přijeli mladí lidé z Německa a Polska, které vyslala organizace Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
Z naší strany bylo vše po stránce organizační zajištěno.
Účastníci workcampu byli ubytování na turistické ubytovně, kde měli k dispozici společenskou místnost pro 20 lidí u dvou stylových stolů. Dále měli po celý den teplou sprchu 3 záchody, kuchyňku, vařič, mikrovlnou troubu, varnou konev, ledničku, mrazák, zdarma přístup na internet, volný vstup do kina , měli v domově důchodců zajištěnou plnou penzi velmi kvalitní a hodnotné stravy. Dále měli k dispozici tenisový areál a fotbalové hřiště. Můžeme již nyní říci, že přinejmenším stejné podmínky budou mít i účastníci brigád nadcházejících.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

My o sobě: "Silou proti nenávisti!" Vyrovnání se s nácionálníin socialismem a jeho zločiny je motivem a povinností Aktion Sühnezeichen pro konkrétní jednání v současnosti. "Silou proti nenávisti" - tomuto cíli zůstává ASF věrná od svého založení. Aktion Sühnezeichen bylo roku 1958 založeno bývalými stoupenci německého protestantského odboje proti nacistické diktatuře. Uznání odpovědnosti Německa za zločiny nacismu je podkladem k usmíření. Z tohoto provolání vznikly dobrovolné mírové služby ASF. Dlouhodobé mírové služby Přibližně 150 žen a mužů pracuje v současnosti 12 až 18 měsíců dobrovolně v různých projektech v Belgii, Německu, Norsku, Polsku, Rusku, České republice, USA a Bělorusku. Krátkodobé mírové služby Každý rok pořádá ASF cca. 20 evropských letních táborů. Účastníci společně žijí, učí se a pracují po dobu dvou až tří týdnů. Projekty, se kterými ASF spolupracuje Muzea, památníky, sociální projekty, protirasistické iniciativy, pomoc uprchlíkům, křesťanské a židovské komunity, místa mezinárodních a interkulturních setkání ...

 • ...staví mosty k porozumění a usmíření mezi lidmi, projekty a zeměmi.
 • ...si na mezinárodních setkáních uvědomují svoje poslání a respektují rozdíly mezi lidmi.
 • ...se snaží najít i přes rozdíly společné vlastnosti a zájmy.
 • ...se učí vyjadřovat svoje zájmy.
 • ...diskutují a přemýšlejí o možnostech politického jednání.
 • ...hledají společné postupy k řešení sociálních problémů.
 • .. .vedou mezinárodní, interkulturní a ekumenický dialog.

  Kde dobrovolníci pracují ?

 • v památnících, muzeích a vzdělávacích zařízeních bývalých koncentračních táborů, např. Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen
 • na sociálních odděleních židovských obcí
 • v organizacích pro pomoc uprchlíkům
 • v protirasistických projektech a organizacích
 • v organizacích pro pomoc postiženým lidem
 • v pomocných organizacích řešících sociální problémy

  Napsali o naší brigádě:

  Generální úklid světoznámého židovského hřbitova
  Holešov (kam) Ve dnech 5. až 16. srpna pracovalo třináct obětavých dobrovolníku na židovském hřbitově v Holešově.
  Ze svého přesvědčení přijeli z Polska a Německa na pozvání Židovské obce Brno a Spolku přátel Izraele, společnosti Judaika Holešov.
  Část účastníků má už za sebou podobné zkušenosti z úpravy hřbitovů v zahraničí.
  V České republice mnozí z nich nejsou poprvé, ale v Holešově ano.
  Pracují zde bez nároku na mzdu, organizátoři se postarali o přiměřené ubytování, stravování a kulturní program po práci.
  Na starobylém hřbitově sečou přerostlou trávu na volných plochách i mezi hroby, odstraňují náletové dřeviny, čistí zašlé pomníky a silní muži stavějí ty, které už věkem spadly.
  Hřbitov, jenž už po loňské brigádě zahraničních studentů viditelně "prohlédl", bude letos ještě pohlednější.
  Před návštěvami turistů z ciziny, kteří se specializují na židovské památky, a holešovský hřbitov patří k velmi významným a vyhledávaným, se už není za co stydět.
  Jak nám řekl účastník setkání Andrej Goetze z Polska, s ubytováním, stravováním i s přátelským vztahem Holešovských jsou nesmírně spokojeni. Práce tu mají hodně a jsou rádi, že jí díky letnímu počasí ubývá.
  Přesto mají obavy, že všechno co je potřeba udělat, nezvládnou. Vždyť je tu něco přes tisíc hrobů a každý je potřeba ošetřit.
  Mladí lidé mají dobrou příležitost poznat život v naší zemi, zvyky i kulturu z trochu jiného pohledu, než může nabídnout běžná turistika.
  Hit Kroměřížska

  Mládež z Německa a Polska zachraňuje židovský hřbitov
  Holešov (ČTK) - Skupina mladých Němců a Poláků se v těchto dnech v Holešově na Kroměřížsku věnuje záchraně židovského hřbitova.
  "Vykopáváme a stavíme židovské náhrobky, likvidujeme trávu a náletové dřeviny," řekl čtyřiadvacetiletý student Andrej Götze z Berlína.
  "Poláci a Němci denně pracují až sedm hodin.
  Za první týden odvedli obrovský kus práce a na podobě hřbitova je to znát," řekl Jiří Richter, člen společnosti Judaica, která pečuje o holešovskou synagogu a hřbitov.
  Nejstarší zdejší náhrobek je z roku 1647.
  "Jejich zde kolem 3000 a dobrovolníci 200 vyzvedli ze země," poznamenal.
  Během dvou týdnů čeká třináctdobrovolníků ve věku od 19 do 35 let nejen práce, ale i výpravy za památkami v Kroměříži a Brně a seznámení s židovskou kulturou.
  Tematické večery jsou zaměřeny na židovské náboženství i minulost Židů na Moravě.
  Götze uvedl, že v jejich skupině jsou katolíci, evangelíci i lidé, kteří se k žádnému náboženství nehlásí.
  "Zdejší unikátní památky k nám promlouvají historií, proto jsme přijeli. Něco o ní nám z pomníků, vážících až 700 kilogramů, přeloží Kristina Trauerová, která právě dokončila evangelickou teologickou fakultu a umí hebrejsky," dodal.
  Nejnavštěvovanější je na hřbitově hrob současníka Jana Amose Komenského rabína Sabbataje Kohena, zvaného Šach.
  Hovoří se o něm jako o potomku velekněze Arona a biblického krále Davida, který založil Jeruzalém jako hlavní město Izraele.
  Holešovská radnice poskytla mladým lidem ubytování a stravu. Na Moravu jeli na pozvání německé organizace s celosvětovou působností Akce znamení smíření a mírové služby. Mladá fronta dnes 10. 8. 2002

  Studenti z Polska a Německa zvelebují židovský hřbitov
  Hlavní aktivitou je zvelebování hřbitova.
  Holešov - Po loňské úspěšné zahraniční brigádě i letos o prázdninách přivítal Holešov mezinárodní studentskou aktivitu.
  Pod patronací Židovské obce v Brně a členů sdružení náboženské obce Bejt Holešov pracuje třináct studentů z Polska a Německa na obnově židovského hřbitova.
  Jeden z vedoucích, student z Berlína Andrej Gótz, nám pěknou českopolštinou řekl:
  "V Holešově jsme na dvoutýdenní brigádě.
  Třináct mladých lidí z Německa a Polska pracuje na židovském hřbitově.
  Například čistíme náhrobky, odstraňujeme rostliny mezi náhrobky a také povalené náhrobky stavíme.
  "Podle vyznání se tentokrát v Holešově sešli katolíci (Polsko), evangelíci (Německo) a bez vyznání.
  Členkou je i vystudovaná evangelická teoložka Kristina Frauer.
  "U každého z nás je vyznání sice jiné, ale touto brigádou poznáváme nejen sebe, ale navíc židovskou kulturu a náboženství,"doplňuje Andrej.
  Vedle práce na hřbitově a v okolí připravili organizátoři i doplňkový program. Na uvítanou a k seznámení byl pro brigádníky v pondělí 5. srpna připraven táborák (podobně bude tábor 15. srpna ukončen), v pátek 9. srpna si mohli účastníci prohlédnout brněnské židovské památky a zúčastnit se řádné židovské bohoslužby v brněnské synagoze, v sobotu 10. je čekal Festival židovské kultury v holešovské synagoze a koncert Jany Lewitové a Vladimíra Merty, v neděli si mohli prohlédnout Kroměříž, či se podívat na Hostýn atd. Vše podle zájmu a vyznání.
  Studenti byli ubytováni ve stylové zámecké kovárně, stravu měli zajištěnu v Domově důchodců, MKS poskytlo internet a lístky do kina zdarma a další sprchy pro případ potřeby zajistil ve svém areálu Tenisový club.
  Vedle aktivit společnosti Bejt si tak zaslouží poděkování za pomoc i zástupci uvedených organizací.
  Po dobu brigády se studentům věnoval Jiří Richter a také Vratislav Brázdil.
  Holešovská brigáda je organizována společností Akce znamení smíření a mírové služby (Aktion Sůhnereichen Friedensdienste - ASF).
  Společnost sídlí v Berlíně a každoročně pořádá na dvacet letních evropských táborů. Smyslem je vyrovnání se s nacionálním socialismem a jeho zločiny. ASF bylo založeno r. 1958 bývalými stoupenci německého protestantského odboje proti nacistické diktatuře a motivováno uznáním odpovědnosti Německa za zločiny nacismu. To by mělo vést k usmíření. Vedle krátkodobých letních táborů ASF pořádá i dlouhodobé mírové služby při různých projektech v mnoha zemích Evropy a Ameriky. Spolupracuje s mu-zei, památníky, sociálními projekty, křesťanskými a židovskými komunitami atd. Spojení: www.asf-ev.de. RS Polští a němečtí studenti čistí náhrobky, staví je a odstraňují náletové dřeviny.

 •  

  skupina

  Andrea

  Agnieszka

  Kristin